Drukke 19de eeuw

michiel 150x150De werkwijze bij het schrijven van het boek Geschiedenis is: terugwerken vanaf het jaar 2000 tot en met de middeleeuwen. Momenteel werkt Michiel Gerding aan de 19de eeuw. Het valt niet mee om dit hoofdstuk enigszins beperkt te houden. Gerding: ‘Denk alleen al aan de infrastructuur. Er gebeurde zoveel in Drenthe. De aanleg van kanalen, de scheepvaart, de uitbreiding van het wegennet, de komst van het spoor. Daar kun je wel een hoofdstuk apart aan wijden, evenals aan de ontginningen’.

De redactie van de Geschiedenis van Drenthe is van mening dat het hoofdstuk ‘Opgenomen in de natiestaat (1795-1910)’ best wat langer mag zijn dan het hoofdstuk over de middeleeuwen. Maar het moet natuurlijk ook weer niet zo zijn dat er aan het eind van het schrijfproces nog maar tien bladzijden voor de periode 800-1500 resteren. Het ziet dan ook naar uit dat er tussentijds nog wel wat van de tekst over de 19de eeuw afgeschaafd moet worden.