Archeologie

'Geschiedenis van Drenthe. Een archeologisch perspectief' behandelt het verleden van Drenthe gezien door een vanuit het gezichtpunt van een archeoloog. Auteur is dr. W.A.B. van der Sanden.


Van neanderthalers tot Tweede Wereldoorlog

In 13 hoofdstukken beschrijft de auteur het verleden van Drenthe vanuit archeologisch perspectief. Hij beperkt zich daarbij niet tot de periode waarover we geen geschreven bronnen hebben, maar laat het verhaal doorlopen tot in de vorige eeuw. Concreet betekent dit dat het boek een periode van 100.000 jaar beschrijft: van de neandertalers tot en met het midden van de twintigste eeuw.

Uiteraard blijft de blik niet beperkt tot het grondgebied van de provincie Drenthe maar wordt – afhankelijk van de behandelde periode – verder uitgezoomd om de regionale ontwikkelingen in een ruimer kader te plaatsen. De auteur besteedt veel aandacht aan de ontdekkingen die de archeologen de afgelopen decennia gedaan hebben en gaat na hoe die onze kijk op het verleden bevestigd of juist veranderd hebben. Daarnaast besteedt hij ruim aandacht aan de wording van de Drentse ondergrond en het landschap, net als aan de geschiedenis van de archeologie.
De gekozen eindgrens zorgt uiteraard voor een overlap in tijd met het boek 'Geschiedenis van Drenthe. Een nieuw perspectief', maar de andere invalshoek – meer gericht op de materiële aspecten van het verleden – maakt dat dit eerder een verrijking is voor de lezer dan een hinderlijke dubbeling.

Daarnaast schrijft Van der Sanden pakkende kaderteksten over parels, personen en plekken die verbonden zijn met de archeologie van Drenthe.

Hieronder kunt u enkele bladzijden van het boek doorbladeren.
Het boek is (afzonderlijk of als set met het geschiedenisdeel) vanaf 9 april 2018 verkrijgbaar in de boekhandel en via de website van de uitgever.