M.A.W. Gerding (Den Haag, 1951)

Michiel Gerding studeerde geschiedenis in Utrecht en was meer dan 30 jaar provinciaal historicus van Drenthe. In 1995 promoveerde hij op 'Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950'.

Hij werkte mee aan talloze boeken, tijdschriften en projecten, van populaire publicatiereeksen als 'Drenthe Toen & Nu' tot de driedelige 'Encyclopedie van Drenthe' en gemeentelijke geschiedschrijvingen zoals 'Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe'. 

De eindredactie van het boek 'Geschiedenis van Drenthe. Een nieuw perspectief' is verzorgd door dr. Jan van der Meer.

Parel: Maatschappij van Weldadigheid

michiel 150x150Michiel Gerding is begonnen met het schrijven van de eerste parels: kaderteksten die een bijzonder onderwerp uitlichten. Een belangrijke parel is de tekst over de Maatschappij van Weldadigheid, een on-Drents initiatief van landelijke betekenis. Het doel van de Maatschappij was om een oplossing te bieden voor de armoede die in de Nederlandse steden zwaar om zich heen had gegrepen als gevolg van de Napoleontische oorlogen. Het onderwerp staat momenteel extra in de belangstelling vanwege de nominatie voor UNESCO Werelderfgoed.

Gerding: 'Ik ga in op het ontstaan van de Maatschappij, de vrije koloniƫn, de onvrije koloniƫn in Veenhuizen en de persoon van Johannes van den Bosch, de oprichter van de Maatschappij. Illustrator Jouke Nijman maakt er bovendien een prachtplaat bij die de tekst mooi aanvult.

New Lanark
Ik heb iets met dit onderwerp en bezocht jaren geleden vergelijkbare initiatieven elders in Europa, zoals New Lanark in Schotland. Geen van die praktijkvoorbeelden was overigens zo grootschalig of zo allesomvattend als de Maatschappij van Weldadigheid. In het dorp New Lanark exploiteerde sociaal hervormer Robert Owen sinds 1800 een met waterkracht aangedreven textielfabriek. Hij had die onderneming van zijn schoonvader overgenomen en stichtte bij de fabriek een heel dorp met huisvesting en voorzieningen voor de arbeiders. Voor de kinderen stichtte hij een school waar zij les kregen in de uren dat zij niet in de fabriek hoefden te werken. Zijn sociale gezindheid liet onverlet dat het hem ook te doen was om een goed renderende onderneming'.