M.A.W. Gerding (Den Haag, 1951)

Michiel Gerding studeerde geschiedenis in Utrecht en was meer dan 30 jaar provinciaal historicus van Drenthe. In 1995 promoveerde hij op 'Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950'.

Hij werkte mee aan talloze boeken, tijdschriften en projecten, van populaire publicatiereeksen als 'Drenthe Toen & Nu' tot de driedelige 'Encyclopedie van Drenthe' en gemeentelijke geschiedschrijvingen zoals 'Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe'. 

De eindredactie van het boek 'Geschiedenis van Drenthe. Een nieuw perspectief' is verzorgd door dr. Jan van der Meer.

Parel: Maatschappij van Weldadigheid

michiel 150x150Michiel Gerding is begonnen met het schrijven van de eerste parels: kaderteksten die een bijzonder onderwerp uitlichten. Een belangrijke parel is de tekst over de Maatschappij van Weldadigheid, een on-Drents initiatief van landelijke betekenis. Het doel van de Maatschappij was om een oplossing te bieden voor de armoede die in de Nederlandse steden zwaar om zich heen had gegrepen als gevolg van de Napoleontische oorlogen. Het onderwerp staat momenteel extra in de belangstelling vanwege de nominatie voor UNESCO Werelderfgoed.

Lees meer

Drukke 19de eeuw

michiel 150x150De werkwijze bij het schrijven van het boek Geschiedenis is: terugwerken vanaf het jaar 2000 tot en met de middeleeuwen. Momenteel werkt Michiel Gerding aan de 19de eeuw. Het valt niet mee om dit hoofdstuk enigszins beperkt te houden. Gerding: ‘Denk alleen al aan de infrastructuur. Er gebeurde zoveel in Drenthe. De aanleg van kanalen, de scheepvaart, de uitbreiding van het wegennet, de komst van het spoor. Daar kun je wel een hoofdstuk apart aan wijden, evenals aan de ontginningen’.

Lees meer